Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De kerstervaring van Zacheüs

23 december 2022

Een kerstverhaal waarin Zacheüs in zijn jonge jaren voorkomt – is dat niet al te fantasierijk? Door hem in dit kerstverhaal te laten optreden, heb ik geprobeerd te duiden wat hem er later naar deed verlangen om Jezus te zien. Welke knagende stem in zijn binnenste heeft hij toen nog weten te onderdrukken maar later niet meer?


In veel Bijbelverhalen over Jezus lezen we heel weinig over de voorgeschiedenis en het verdere leven van de mensen die door hem zijn aangeraakt, bemoedigd, genezen en zichzelf hebben teruggevonden. Dat spreekt tot mijn verbeelding – hoe zou het verder zijn gegaan met Bartimeüs of de verlamde man die door zijn vrienden door een gat in het dak werd neergelaten, of hoe zou Zacheüs geworden zijn tot de tollenaar die Jezus wilde zien?


Er moet iets in Zacheüs geknaagd hebben. Stel nou dat dat te maken had met een gebeurtenis in de beginjaren van zijn carrière? Stel dat de ontmoeting met de volwassen Jezus Zacheüs herinnerde aan wat hij ruim dertig jaar eerder als jonge, ambitieuze belastingambtenaar te horen kreeg van een stelletje herders, maar waaraan hij toen geen aandacht besteedde. “Hebben ze dat hele eind gelopen om ons dit te komen vertellen? Te veel zoete wijn gedronken rond hun kampvuur, zeker.”


Dat is natuurlijk fantasie, maar hopelijk een fantasie die je helpt om je in Zacheüs te verplaatsen en zo wellicht (weer) te ontdekken wat het Kerstverhaal voor jou betekent.